Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. szeptembertől az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének előjegyzési rendje az alábbiak szerint történik:


Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének valamennyi bölcsődéjébe a jelentkezés helye:

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének Központja

1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37.

Telefon: 06 1 380 4488

A kérelem benyújtásának módja – Év közbeni bölcsődei ellátást igénylők részére:

Kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha a gyermek bölcsődei elhelyezését 2020/2021-es nevelési évben sürgősséggel, 2 hónapon belül szeretnék igényelni.

A felvételi kérelmet a következő időpontokban lehet benyújtani:

 • Személyesen: 2020. szeptember 9. (szerda) - 2021. április 28. (szerda) között, szerdai napokon, ügyfélfogadási időben, 9:00-12:00 és 13:00-16:00 között. (amennyiben a pandémiás helyzet engedi)
 • Online: ugyanezen fenti időszakban, szerdai napokon megnyíló felületen, a ujpestibolcsik.hu / online felvétel menüponton, online kérelem leadásával.

 

Kérelem személyes leadáshoz időpontot a www.ujpestibolcsik.hu honlapon foglalhatnak.

Időpont egyeztetés nélkül is fogadjuk a kérelmet benyújtó szülőket. Ebben az esetben várakozásra lehet számítani.

Az év közbeni bölcsődei ellátást kérő szülőket a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül értesítjük a döntésről.

A felvételi kérelem benyújtásakor szükséges iratok:

 • Életvitelszerű / újpesti lakóhely igazolására (gyermek és egyik szülő részéről)*: lakcímkártya / vagy albérleti szerződés / vagy védőnői igazolás
 • Gyermek TAJ kártyája,
 • Munkáltatói igazolás vagy munkáltatói szándéknyilatkozat MINDKÉT SZÜLŐTŐL!
 • Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása Emelet családi pótlék határozattal
 • Egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások **

felvételi kérelem letölthető a honlapunkról (www.ujpestibolcsik.hu) a "Dokumentumok" menüpontból.


*A helyi önkormányzat rendelete és az Intézmény működési engedélyének értelmében az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye valamennyi telephelyén elsősorban állandó újpesti lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek ellátását lehet biztosítani.
Ezt a tényt a beíratásnál a gyermek és az egyik szülő lakcímkártyájával kell igazolni. 15 %-ban egyéb okkal nem újpesti lakos is felvehető.

** A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat (Szakértői Vélemény, Jelzőrendszeri javaslat, emelt családi pótlék igazolása, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat, munkáltatói igazolás) a szülőknek a helyszínen írásos formában kell bemutatniuk, illetve megtenniük.

Kocsis Ildikó Edit

Újpesti Bölcsődék Intézményvezetője

 

2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE*


Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

A COVID-19 járvány következtében, a személyes találkozások elkerülésével, az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének valamennyi bölcsődéjébe a 2021/22-es nevelési év előjegyzési rendje az alábbiak szerint történik:

Felvételi kérelem leadásának módja: online kérelem leadás (A GDPR szabályok betartásával, honlapon keresztül: www.ujpestibolcsik.hu/ Online felvétel)

Felvételi kérelem leadásának időpontja: 2021. május 1-15-ig

Az online kérelem benyújtásakor szükséges iratok:
(szkennelve vagy olvasható minőségben fotózva csatolandó):

 • Életvitelszerű / újpesti lakóhely igazolására (gyermek és egyik szülő részéről)**: lakcímkártya megfelelő oldala/ vagy albérleti szerződés / vagy védőnői igazolás
 • Szülő által írt vagy leendő munkáltató által kiállított (előnyt jelent!) szándéknyilatkozat a munkába állás várható helyéről, idejéről - attól a szülőtől, aki GYES, GYED díjban részesül, illetve aki a bölcsőde kezdéséig otthon van a gyermekkel.
 • Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása - Emelet családi pótlék határozat***
 • 3 vagy több gyermekes család esetén: Családi pótlék határozat***
 • Sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésben részesülő gyermek esetén (vagy ha a felvételre kért gyermek családjában sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek) – Szakértői vélemény ***
 • Jelzőrendszeri javaslat***
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat***
 • Bölcsődei felvétel egyéb indokához kapcsolódó dokumentumok

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat, igazolásokat, nyilatkozatokat (Gyermek TAJ kártyája, munkáltatói igazolások – mindkét szülő részéről!) a szülőknek az elvi felvételt követően, a felvétel szerinti bölcsődében, a bölcsődevezetőnek eredeti példányban kell bemutatniuk, vagy a nyilatkozatot megtenniük, a bölcsődei beszoktatást megelőző legalább kettő héttel.

A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről a felvétel szerinti bölcsőde vezetőjének értesítést küldünk2021. június 7-15 között a felvétel szerinti bölcsőde vezetője telefonon értesíti a szülőket a felvételről.
A felvételt nem nyert gyermekek szülei 2021. június 7-15. között e-mail levélben kapnak tájékoztatást.

Személyes felvételi kérelem leadásra a Járványügyi szigorítások enyhülése, megszűnése után nyílik lehetőség, melynek idejéről, módjáról, (a járványügyi helyzet figyelemmel kísérésével, és a Kormányzati utastásokkal összhangban) a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket honlapunkon.

 
Kocsis Ildikó Edit
Újpesti Bölcsődék Intézményvezetője


* Kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha a gyermek bölcsődei elhelyezését 2020/2021-es nevelési évben szeretnék megoldani, a beszoktatást. szeptember 1. és október 31. között meg kívánják megkezdeni.
**A helyi önkormányzat rendelete és az Intézmény működési engedélyének értelmében az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye valamennyi telephelyén elsősorban újpesti lakóhellyel rendelkező gyermekek ellátását lehet biztosítani.
Ezt a tényt a kérelem leadásánál, valamint a felvétel szerinti bölcsődében a beíratásnál, a gyermek és az egyik szülő lakcímkártyájával vagy védőnő által kiállított életvitelszerű lakóhely igazolásával kell igazolni. 15 %-ban egyéb okkal nem újpesti lakos is felvehető.
Bővebb tájékoztatás, valamint a bölcsődék bemutatkozása is olvasható honlapunkon (www.ujpestibolcsik.hu)
*** Amennyiben rendelkezésre áll.

Kedves Szülők!


A Gyvt. 146.§-a értelmében a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési (gondozási és étkezési) díjat kell fizetni, melynek összegét a Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.(VIII. 23.) önkormányzati rendelete -a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 23/2010.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról - határoz meg.

E rendelet 4.§-a (3) szerint:

2019/2020. gondozási évben alkalmazandó bölcsődei gondozás intézményi térítési díj összege 500,- Ft/nap.

Ha a családban az egy főre jutó jövedelem mértéke meghaladja a nettó 85.500 Ft-t, akkor szülő a napi 500 Ft-t köteles fizetni. Aki ezt az összeget vállalja, annak nem kell jövedelemigazolást hoznia.

A kedvezmények mértékét és a díjfizetés módját a rendelet 3.§-a tárgyalja.

Ennek értelmében, amennyiben ha jövedelemigazolást nyújt be a szülő, az alábbiak szerint módosulhat a napi gondozási díj:

 • Ha a család egy főre jutó jövedelme   85.501 Ft - 99.750 Ft között van, akkor a napi díj 100 Ft,
 • Ha a család egy főre jutó jövedelme 99.751 Ft - 114.000 Ft között van, akkor 200 Ft,
 • Ha a család egy főre jutó jövedelme 114.001 Ft- 128.250 Ft között van, akkor 300 Ft,
 • Ha a család egy főre jutó jövedelme 128.251 Ft-142.500 Ft, akkor 400 Ft,
 • Ha a család egy főre jutó jövedelme 142.501 Ft t, akkor 500 Ft-t fizet. 

Nem kell gondozási díjat fizetni a Gyvt-ben meghatározott mentességekre jogosultaknak és az e rendelet szerint azoknak a családoknak, ahol a család 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

A bölcsődében az étkezési térítési díj jelenleg normál étrend esetén 499 Ft/nap, diétás étrend esetén 632 Ft/nap.

Azonban az étkezésért és a gondozásért fizetendő havi térítési díjak együttes összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó nettó havi jövedelmének 25 %-át. Amennyiben a megállapított összeg meghaladja a nettó havi jövedelem 25 %-át, a gondozásért fizetett térítési díjat az Intézményvezető a megengedett mértékig csökkenti.

Tájékoztatómhoz csatolom a beiratkozáshoz szükséges jövedelemigazolási nyilatkozatot, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges. Aki jelenleg Gyes-en vagy Gyed-en van, attól várható jövedelemigazolást fogadunk el, majd munkába állást követően, de legkésőbb a beszoktatást követő 3. hónap végén kérünk újabb jövedelemigazolást a tényleges keresetéről.

Akik nem kívánják jövedelmüket igazolni, azoknak ezen a nyomtatványon kell nyilatkozniuk arról, hogy vállalják a maximális gondozási díj megfizetését.


Üdvözlettel:
Kocsis Ildikó Edit

Intézményvezető

Befizetési időpontok    
2020/2021 nevelési év 2. félév  
     
Munkásotthon bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.12  - 
2021. Márciusra 2021.02.09  - 
2021. Áprilisra 2021.03.09  - 
2021. Májusra 2021.04.13  - 
2021. Júniusra 2021.05.11  - 
2021. Júliusra 2021.06.08  - 
2021. Augusztusra 2021.07.13  - 
     
Leiningen bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.13  - 
2021. Márciusra 2021.02.17  - 
2021. Áprilisra 2021.03.17  - 
2021. Májusra 2021.04.14  - 
2021. Júniusra 2021.05.12  - 
2021. Júliusra 2021.06.16  - 
2021. Augusztusra 2021.07.14  - 
     
Aradi bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.12 2021.01.18
2021. Márciusra 2021.02.11 2021.02.15
2021. Áprilisra 2021.03.10 2021.03.17
2021. Májusra 2021.04.08 2021.04.15
2021. Júniusra 2021.05.11 2021.05.18
2021. Júliusra 2021.06.10 2021.06.15
2021. Augusztusra 2021.07.05 2021.07.09
     
Labdarúgó bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.13 2021.01.20
2021. Márciusra 2021.02.10 2021.02.24
2021. Áprilisra 2021.03.10 2021.03.24
2021. Májusra 2021.04.14 2021.04.21
2021. Júniusra 2021.05.12 2021.05.19
2021. Júliusra 2021.06.09 2021.06.16
2021. Augusztusra 2021.07.14 2021.07.21
     
Pozsonyi bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.12 2021.01.21
2021. Márciusra 2021.02.09 2021.02.25
2021. Áprilisra 2021.03.09 2021.03.25
2021. Májusra 2021.04.13 2021.04.22
2021. Júniusra 2021.05.11 2021.05.20
2021. Júliusra 2021.06.08 2021.06.24
2021. Augusztusra 2021.07.13 2021.07.22
     
Homoktövis bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.12 2021.01.26
2021. Márciusra 2021.02.16 2021.02.25
2021. Áprilisra 2021.03.16 2021.03.25
2021. Májusra 2021.04.13 2021.04.27
2021. Júniusra 2021.05.11 2021.05.26
2021. Júliusra 2021.06.15 2021.06.24
2021. Augusztusra 2021.07.13 2021.07.27
     
Lakkozó bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.12 2021.01.19
2021. Márciusra 2021.02.09 2021.02.16
2021. Áprilisra 2021.03.09 2021.03.16
2021. Májusra 2021.04.07 2021.04.20
2021. Júniusra 2021.05.11 2021.05.26
2021. Júliusra 2021.06.08 2021.06.22
2021. Augusztusra 2021.07.06 2021.07.20
     
Rózsaliget bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.12 2021.01.13
2021. Márciusra 2021.02.09 2021.02.10
2021. Áprilisra 2021.03.09 2021.03.10
2021. Májusra 2021.04.08 2021.04.09
2021. Júniusra 2021.05.11 2021.05.12
2021. Júliusra 2021.06.08 2021.06.09
2021. Augusztusra 2021.07.08 2021.07.09
     
Hajló bölcsőde    
Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2021. Februárra 2021.01.07 2021.01.13
2021. Márciusra 2021.02.09 2021.02.15
2021. Áprilisra 2021.03.10 2021.03.15
2021. Májusra 2021.04.08 2021.04.14
2021. Júniusra 2021.05.06 2021.05.13
2021. Júliusra 2021.06.10 2021.06.15
2021. Augusztusra 2021.07.08 2021.07.14
1. oldal / 4