Előjegyzés következő nevelési évre

2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE*


Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

A COVID-19 járvány következtében, a személyes találkozások elkerülésével, az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének valamennyi bölcsődéjébe a 2021/22-es nevelési év előjegyzési rendje az alábbiak szerint történik:

Felvételi kérelem leadásának módja: online kérelem leadás (A GDPR szabályok betartásával, honlapon keresztül: www.ujpestibolcsik.hu/ Online felvétel)

Felvételi kérelem leadásának időpontja: 2021. május 1-15-ig

Az online kérelem benyújtásakor szükséges iratok:
(szkennelve vagy olvasható minőségben fotózva csatolandó):

  • Életvitelszerű / újpesti lakóhely igazolására (gyermek és egyik szülő részéről)**: lakcímkártya megfelelő oldala/ vagy albérleti szerződés / vagy védőnői igazolás
  • Szülő által írt vagy leendő munkáltató által kiállított (előnyt jelent!) szándéknyilatkozat a munkába állás várható helyéről, idejéről - attól a szülőtől, aki GYES, GYED díjban részesül, illetve aki a bölcsőde kezdéséig otthon van a gyermekkel.
  • Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása - Emelet családi pótlék határozat***
  • 3 vagy több gyermekes család esetén: Családi pótlék határozat***
  • Sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésben részesülő gyermek esetén (vagy ha a felvételre kért gyermek családjában sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek) – Szakértői vélemény ***
  • Jelzőrendszeri javaslat***
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat***
  • Bölcsődei felvétel egyéb indokához kapcsolódó dokumentumok

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat, igazolásokat, nyilatkozatokat (Gyermek TAJ kártyája, munkáltatói igazolások – mindkét szülő részéről!) a szülőknek az elvi felvételt követően, a felvétel szerinti bölcsődében, a bölcsődevezetőnek eredeti példányban kell bemutatniuk, vagy a nyilatkozatot megtenniük, a bölcsődei beszoktatást megelőző legalább kettő héttel.

A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről a felvétel szerinti bölcsőde vezetőjének értesítést küldünk2021. június 7-15 között a felvétel szerinti bölcsőde vezetője telefonon értesíti a szülőket a felvételről.
A felvételt nem nyert gyermekek szülei 2021. június 7-15. között e-mail levélben kapnak tájékoztatást.

Személyes felvételi kérelem leadásra a Járványügyi szigorítások enyhülése, megszűnése után nyílik lehetőség, melynek idejéről, módjáról, (a járványügyi helyzet figyelemmel kísérésével, és a Kormányzati utastásokkal összhangban) a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket honlapunkon.

 
Kocsis Ildikó Edit
Újpesti Bölcsődék Intézményvezetője


* Kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha a gyermek bölcsődei elhelyezését 2020/2021-es nevelési évben szeretnék megoldani, a beszoktatást. szeptember 1. és október 31. között meg kívánják megkezdeni.
**A helyi önkormányzat rendelete és az Intézmény működési engedélyének értelmében az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye valamennyi telephelyén elsősorban újpesti lakóhellyel rendelkező gyermekek ellátását lehet biztosítani.
Ezt a tényt a kérelem leadásánál, valamint a felvétel szerinti bölcsődében a beíratásnál, a gyermek és az egyik szülő lakcímkártyájával vagy védőnő által kiállított életvitelszerű lakóhely igazolásával kell igazolni. 15 %-ban egyéb okkal nem újpesti lakos is felvehető.
Bővebb tájékoztatás, valamint a bölcsődék bemutatkozása is olvasható honlapunkon (www.ujpestibolcsik.hu)
*** Amennyiben rendelkezésre áll.

Utoljára frissítve: kedd, 09 March 2021 10:12