Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

Example left

show Lorem sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum et dolore magna et dolore magna consetetur sadipscing et dolore magna elitr dolores.

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány

Alapítvány neve: „Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány"

Alapítvány Székhelye: 1041. Budapest Deák Ferenc utca 95.

Önálló jogi személy, Nyílt Alapítvány

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány
- céljai:

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson szellemileg fogékony, boldog és egészséges gyermekek
neveléséhez, akik fontosnak tartják egészségük védelmét, test-lelki- harmónia megvalósítását, a természet védelmét, a környezettudatos
szemléletet. Lehetőségeihez képest nyújtson anyagi és erkölcsi támogatást a Deák Oviban folyó - a szülői és nevelői közösség által
meghatározott - óvodapedagógiai eljárások eszköz- és anyagszükségletének biztosításához, valamint a szükséges szakmai háttér kialakításához.

- tevékenysége:

Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszerek, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak
vásárlása

Természetjáró programokhoz szükséges közlekedési költségek támogatása

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása

A szülők számára gyermekneveléssel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése és tartása,
mely előadásokon való részvételt az alapítvány ingyenesen biztosítja.

A kötelező óvodai ellátáson kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
támogatása.

Különböző pályázatokon való részvétel, melyek segítségével a tárgyi feltételek javítása,
beszerzése válik lehetővé

  1. A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány induló vagyona

Az Alapítók által az alábbi táblázatban részletezetten rendelkezésre bocsátott összesen 200 000 azaz Kettőszázezer Ft, melyet kötelesek jelen
Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány pénzforgalmi számlájára teljesített átutalással megfizetni.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány további vagyonát képezik:

  • természetes és jogi személyek felajánlásai, adományai;
  • a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványhoz csatlakozók által adott vagyon;
  • a befektetett alapítványi vagyon kamatai.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre fordított támogatás formájában, valamint a
Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.

Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottakat

is foglalkoztathat.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel a
Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány céljainak elérése érdekében. A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány nyitott, bármely bel- és külföldi,
természetes és jogi személy csatlakozhat, ha a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és

az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány bankszámlája fölött a kuratórium elnöke rendelkezhet. Az Kuratórium az alapítvány alkalmazottjának
képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét..

 

 

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Ebéd lemondása

Ebédlemondás a deakovi@gmail.com email címen lehetséges előző nap 9 óráig!